Kas mu teksad on rohelised?

Tekstiili kaubandus, jäätmed ja säästlik eluviis

Tekstiili- ja rõivatööstus on äärmiselt globaliseerunud. Programm annab ülevaate tekstiiliahelas toimuvast keskkonna koormamisest ning toob välja seosed meie endi tarbimisharjumustega. Lisaks probleemi väljatoomisele käsitletakse esmaseid samme  võimalustest muuta väga lihtsalt oma elustiil keskkonnasäästlikumaks.

Sihtrühm: kõik vanuseastmed, programm on kohandatav

Eesmärgid. Programmis osaleja:

 • mõistab kui lihtne on tegelikult elada keskkonnasäästlikumalt
 • mõistab jäätmete sorteerimise vajadust ja teab kuidas neid sorteerida
 • teab tekstiili jäätmete taaskasutuse võimalusi.

Õpipädevused: loodusteaduste ja tehnoloogiate pädevus, enesemääratluspädevus, ettevõtlikkuspädevus

Seos õppekavaga:

PK Loodusõpetus I. aste: Inimese meeled ja avastamine.
PK Loodusõpetus II. aste: Loodusvarad; elukeskkond Eestis; keskkonnakaitse.
PK Loodusõpetus III. aste: Elus- ja eluta looduse seosed.
PK Geograafia: Kaardiõpetus.
Gümn Geograafia: Rahvastik ja majandus. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Meetodid: kaardistamine, viktoriin, positsioneerimine, sorteerimine, rühmatöö, prügila külastamine või käelised tegevused.

Märksõnad: jäätmed, säästlik eluviis, kaubandus, keskkond

Aeg: aastaringselt

Kestus: 2,5-3 h

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 180.00 eurot/ 1 rühm

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 1 rühma.

Keel: eesti, vene

Tegevuste käik

 • Tekstiilitööstus. Ülesanded kasumi ja vastutustunde vahel.
  • Alguses selgitatakse välja, millised on õpilaste isiklikud hoiakud seoses rõivaste ja tarbimisega. Ruumis on kaks posti. Õpilased on nende vahel kujuteldaval joonel, seejärel hakkavad nad vastavalt oma hoiakutele iga küsimuse järel kahe posti vahel positsioneerima. Näiteid küsimustest: Kui kaua kulub sul hommikul riiete valimiseks? Kui oluline on sinu jaoks tootemark? Kui sageli ostad uusi riideid? Kui paljusid riideesemeid sa oma kapist kannad? jne Lõpuks analüüsitakse tulemust.
  • Viktoriin teemal tekstiilitööstus: kasumi ja vastutustunde vahel. Õpilased moodustavad väikesed rühmad. Iga rühm saab “viktoriini” vastuste koopiad, kuid vastused on läbisegi. Programmi juht loeb ette esimese küsimuse. Rühmad pakuvad oma vastuse. Esimesena õige vastuse andnud rühm saab punkti.
  • Visualiseerimine maailmakaardil “Minu teksapükste maailmareis”. Teksapükste näiteid kasutades saavad õpilased ülevaate tootmise globaliseerumisest ja tutvuvad tootmise rahvusvaheliseks muutumise põhjustega.
 • Praktiline ülesanne. Jäätmete sorteerimine.
  • Suurtes kastides või põrandal on hulk erinevaid jäätmeid (osa on mudelitena, nt tegeliku külmkapi asemel on mudel). Jäätmete lähedusse on asetatud erinevad alused, nn konteinerid: olmejäätmetele, pakendile, biolaginevatele jäätmetele, ohtlikud jäätmed, paber ja papp jne. Õpilased peavad nn jäätmed ära sorteerima. Lõpus vaadatakse ühiselt tulemus (nn konteinerid) üle. Kas kõik jäätmed läksid õigesse kohta. Arutatakse, milliste jäätmete üle oli kõige keerulisem otsustada.
 • Rühmatöö: jäätmetekke vähendamise võimalused.
  • Õpilased jagatakse rühmadesse. Iga rühm saab loosi alusel äsja sorteeritud jäätme konteineri. Õpilased peavad rühmatööna kirja panema antud jäätmete vähendamise võimalused. Iga rühm esitab oma töö tulemused.
 • Uikala prügila külastamine
  • Uikala prügilas tutvustatakse õpilastele kuidas käib antud prügilas jäätmete sorteerimine ja ladustamine. Mis selle kõigega kaasneb.

Õppematerjalid ja vahendid:

 • kontuurkaart
 • maailmakaart
 • viktoriini küsimused ja vastused
 • pildid
 • jäätmed ja sorteerimiskastid
 • riidetükid, käärid, liim, niit, nõel ja muud vajalikud tarvikud taaskasutuse töötoa läbiviimiseks

Toetame spordinädala traditsiooni
Ida-Virumaal on Eesti kõige järvederohkem piirkond?
Ida-Virumaal tegutsevad „nõiakaevud“?
Ida-Virumaal on karude kaitseks loodud kaitseala?
Ida-Viru maakonda ümbritseb vesi kolmest küljest?
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?
Kas Sa teadsid, et...
Toetame spordinädala traditsiooni

Alutaguse Matkaklubi treenerid on ikka ja alati vabas õhus liikumise poolt.Toila Gümnaasiumi õpilastele sai tehtud matkatarkuste kiirkursus. Meeskonnad …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal on Eesti kõige järvederohkem piirkond?

Ida-Virumaal Illuka vallas paikneb Kurtna järvestik, mis on unikaalne oma järvede rohkuse poolest. Siin 0n umbes 30 km2 42 looduslikku järve (tänaseks …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal tegutsevad „nõiakaevud“?

Ida-Virumaal Kose külas tegutseb lausa kolm pulbitsevat kaevu. Kaevud puuriti sinna selleks, et suletud Ahtme kaevandus ei uputaks piirkonna metsasid …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal on karude kaitseks loodud kaitseala?

1967 aastal  moodustati siin pruunkarude kaitseks loodusreservaat. 1981 aastal võeti kaitse alla Sirtsi soo. Täna tunneme seda ala Sirtsi looduskaitsealana, …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Viru maakonda ümbritseb vesi kolmest küljest?

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?

Külasta meie blogi.

Uuri edasi Alutaguse kohta

1/6