Ida-Virumaal on Eesti kõige järvederohkem piirkond?

  • 01.12.16
  • Raili Lille

Ida-Virumaal Alutaguse vallas paikneb Kurtna järvestik, mis on Eestis unikaalne oma järverohkuse poolest. Siin 0li umbes 30. ruutkilomeetril 42 looduslikku järve, milledest tänaseks alles 38 järve. Kurtna järvestik on populaarne suvituspiirkond piirkonna elanike seas. Piirkonna metsad on seene- ja marjarikkad. Viimastel aastatel on järvede vesi tugevalt langenud. On selle põhjuseks põlevkivi kaevandamine, Vasavere veehaardest välja pumbatava põhjavee suured kogused või sademetevaesus?