Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?

  • 01.12.16
  • Raili Lille

Tükike Muraka looduskaitsealast võeti kaitse alla juba 1938 aastal, kui loodi Ratva raba reservaat kalju kotkaste kaitseks. Aastatega on kaitstavat ala laindatud ligikaudu 13 000 hektarini, hõlmates enda alla rabasid ja metsi. Muraka on on ka üks rahvusvahelise tähtsusega märgaaladest. Piirkond on elupaigaks erinevatele kaitsealustele liikidele. Siin pesitsevad erinevad kotkad ja lendorava ning kasvab haruldasi taimeliike:  pesitseb mitmeid kaitsealuseid taimeliike. Muraka on põnev paik matkamiseks oma mitmekesiste metsasega ja põneva rabaga. Kui ei ole soovi ööd lageda taeva all veeta siis võta suund Varessaare suunas. Seal on igauheõigusega metsamaja, kus saab jalga puhata.