Siit me tuleme, kaltsiit!

Kivimid ja kivistised kaevandatud aladel

Kõige hõlpsam ja huvitavam viis tutvusda ordoviitsiumi kihtides olevate maavarade, kivimite ja kivististega. Allmaakaevanduses tutvutakse erinevate kihtidega, ELKS Kivitoas tekib ülevaade ordoviitsiumi kihtides leiduvatest kivimitest ja kivististest, aherainemäel kinnistatakse praktiliselt saadud teadmisi.

Sihtrühmad: põhikooli III aste ja gümnaasium

Eesmärgid. Programmis osaleja:

 • oskab teostada vaatlusi
 • tunneb ära looduses 10 kivimit
 • tunneb ära looduses 10 kivistist
 • mõistab eluta looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Seos õppekavaga:
PK loodusõpetus: Ained ja kehade mitmekesisus. Elus- ja eluta looduse seosed.
PK geoloogia: Praktilised tööd, kivimite ja setete kirjeldamine ja võrdlemine.
Gümn bioloogia: Evolutsioon ja ökoloogia.
Gümn geograafia: Litosfäär.
Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Meetodid: paikvaatlused, praktiline ülesande lahendamine, mõõtmised, otsimised, määramised, võrdlused, analüüs.

Juhis õpetajale:
Õpikeskkonna eripära: allmaakaevanduse käigud, aherainemägi.
Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.
Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Märksõnad: maavarad, kaevandamine, kivimid, kivistised

Aeg: kevad, suvi, sügis (osaliselt talv)
Kestus: 2,5 h
Rühm: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat
Hind: 280.00 eurot/ 1 rühm
Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht: Eesti Kaevandusmuuseum, aherainemägi

Keel: eesti, vene

Tegevuste käik
Õppeprogramm koosneb 3st põhiosast:

 • Allmaakaevanduses:
 • Riietumine (joped, kiivrid, otsmiku lambid), juhised maa-all käitumise kohta.
 • Liikumine stolli juurde. Õpilased löövad kirkaga seina küljest lahti pae- ja põlevkivi tükke, uuritakse nende erinevust: tugevust, värvust, eritihedust. Muuseumi giid tutvustab põlevkivi tekkelugu ja sisaldust. Halva ilma korral teostatakse tööd kaevanduskäigus.
 • Järgnevalt sõidetakse rongiga käsikambri juurde. Käsikambri taga uuritakse geoloogilist läbilõiget. Õpilased mõõdavad ja märgivad töölehtedele erinevate kihtide ulatust ning kirjeldavad erinevust. Muuseumi giid selgitab erinevuse põhjuseid ja kasutusvõimalusi.
 • Järgnevalt uuritakse käsikambris olevaid lõhesid. Muuseumi giid selgitab, kuidas lõhed mõjutavad kaevuri tööd. Ühiselt uuritakse, millega lõhed on täitunud (enamjaolt saviga).
 • Tagasiteel väljapääsu juurde uuritakse käikudesse tekkinud tilkekive – stalakmiide ja stalaktiide.
 • ELKS Jõhvi kivitoa väljapanekute baasil kaevandatud aladel (allmaa käikudes, karjääris ja aheraine mägedes) leiduvate kivististe ja kivimitega tutvumine.
 • Esmalt tutvutakse väljapaneku “Eesti maavarad” juures kivimitega, mida Eestis kaevandatakse ja on kaevandatud: paekivi, põlevkivi, fosforiit, diktioneemaargilliit, liivakivi, savi, turvas jm.
 • Teiseks tutvutakse mineraalidega, mida seoses maavarade (eelkõige põlevkivi) kaevandamisega veel leitakse: kaltsiit, püriit jne
 • Viimaks tutvutakse kivististe väljapanekuga. Sellest väljapanekust saavad osalejad hea ülevaate, milliseid kivistisi nad järgmises tegevusetapis aherainemäelt leida võivad.
 • Aherainemäel kivimite ja kivististe otsimine ja määramine. Eesmärk on saada võimalikult palju erinevaid kivististe liike. Ülevaade leitud kivististest ja kivimitest. Kokkuvõtete tegemine ja tagasiside andmine.

Õppematerjalid ja vahendid:

 • töölehed
 • pliiatsid
 • mõõdulint
 • kirkad
 • mikroskoop
 • lihtsustatud kivististe määrajad

Õppeprogramm viiakse läbi Alutaguse Matkaklubi, Eesti Kaevandusmuuseumi ja Eesti Looduskaitse Seltsi (ELKS) Jõhvi osakonna koostöös.

Ida-Virumaal Kauksi rannas liivad laulavad?
Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris võitis konkursil Ida-Viru Uus Seiklus tiitli PARIM PIIRKONNA SEIKLUSLUGU 2019
Ida-Viru maakonda ümbritseb vesi kolmest küljest?
Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?
Toetame spordinädala traditsiooni
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?
Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal Kauksi rannas liivad laulavad?

Kauksi rannas jalutades ja jalgu lohistades võib kuulda põnevat krudisevat heli, mida tekitab liiv.  Tule ja kuula! 🙂

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris võitis konkursil Ida-Viru Uus Seiklus tiitli PARIM PIIRKONNA SEIKLUSLUGU 2019

Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris Kohtla-Järve ajalooliste töölisasunduste vahel tutvustab selle põneva tööstuslinna mitut palet. Matkale on oodatud …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Viru maakonda ümbritseb vesi kolmest küljest?

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?

Tükike Muraka looduskaitsealast võeti kaitse alla juba 1938 aastal, kui loodi Ratva raba reservaat kalju kotkaste kaitseks. Aastatega on kaitstavat ala …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Toetame spordinädala traditsiooni

Alutaguse Matkaklubi treenerid on ikka ja alati vabas õhus liikumise poolt.Toila Gümnaasiumi õpilastele sai tehtud matkatarkuste kiirkursus. Meeskonnad …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?

Külasta meie blogi.

Uuri edasi Alutaguse kohta

1/6