Avastame Kurtna järvestiku!

Kurtna järvestiku võlu ja valu

Programmi käigus saadakse põhjalik ülevaade loodusressursside nagu liiva, turba, joogivee, tehnoloogilise vee ja põlevkivi kasutamise kohta ning selle mõjust Kurtna järvestikule (maastikukaitsealale). Vee-elustiku uurimine ja magevee vaatlus annab lastele miks on vaja väärtustada bioloogilist mitmekesisust. Programm toob selgelt välja loodussäästliku eluviisi ja säästva majanduse arendamise olulisuse.

Sihtrühmad: põhikooli III aste, gümnaasium (kohandatav vastavalt klassi õppekavale)

Eesmärgid. Programmis osaleja:

 • teab kuut loodusressursside kasutamise viisi
 • oskab teostada maastiku vaatlusi
 • oskab kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid
 • planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid
 • mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid
 • suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Õpipädevused: loodusteaduste ja tehnoloogiate pädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus

Seos õppekavaga:
PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.
PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.
Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.
Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid.
Gümn ökoloogia: Keskkonnakaitse. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Meetodid: paikvaatlused, maastiku mõõtmised, vee andmete mõõtmised sensoritega, vee analüüs, võrdlused, arutelud

Juhis õpetajale:
Õpikeskkonna eripära: mõhnadega maastik. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike.
Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.
Programm on kohandatav kerge liikumispuudega õpilastele.

Märksõnad: vesi, loodusressursid, keskkond

Aeg: kevad, suvi, sügis
Kestus: 5 h
Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat
Hind: 360.00 eurot/ 1 rühm
Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht: Kurtna järvestik

Keel: eesti, vene

Tegevuste käik
Programm koosneb 3st põhiosast. Objektilt objektile liigutakse tellija bussiga, transpordile tuleb arvestada täiendavalt  ca 15-20 km.

 • Tööstusobjektidega tutvumineKurtna järvestiku aladel ja selle ümber (Pannjärve liivakarjäär, Puhatu turbaväli, Vasavere veehaare, Tehnoloogilise vee kanalid, Konsu järve tehnoloogilise vee pumbajaam).
 • Veekogu vaatluse teostamineKuradijärve ääres: paikkonna kirjeldus, veekogu kirjeldus (sügavus, läbipaistvus, pH, veekeemia), taimed, vesi, inimmõju (veekogu languse mõõtmine).
 • Vee-elustiku uurimine Martiska järve ääres.

Õppematerjalid ja vahendid:

 • näitlikud materjalid: skeemid, joonised
 • tööleht
 • LabQuest andmekogujad (3-5 tk)
 • termosensorid (3-5 tk)
 • pH sensorid (3-5 tk)
 • vee hapniku sensor (3-5 tk)
 • vee elektri juhtivuse sensorid
 • vee sügavuse mõõtmise ketas
 • vee analüüside kohver
 • mõõdulint
 • lihtsustatud välimäärajad
Ida-Viru on Seiklusmaa!
Ida-Virumaal tegutsevad „nõiakaevud“?
Ida-Virumaal harrastatakse sõitmist autodega, millel on ainult rool ja pidur.
Ida-Viru maakonda ümbritseb vesi kolmest küljest?
Ida-Virumaal on karude kaitseks loodud kaitseala?
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?
Kas Sa teadsid, et...
Ida-Viru on Seiklusmaa!

Seiklusmaa on paik kus on Eesti kõige ägedamad seiklused, näiteks maa all (Kaevandusmuuseum), mäe otsas (Kiviõli Seikluskeskus), vee peal (Aidu veemaa), …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal tegutsevad „nõiakaevud“?

Ida-Virumaal Kose külas tegutseb lausa kolm pulbitsevat kaevu. Kaevud puuriti sinna selleks, et suletud Ahtme kaevandus ei uputaks piirkonna metsasid …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal harrastatakse sõitmist autodega, millel on ainult rool ja pidur.

Ida-Virumaa on tuntud oma põlevkivi kaevandamise poolest. 1922 aastal algas Kiviõli mäe “ehitamine”. Mäele ladustati peamiselt polkoksi ja põlevkivituhka.

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Viru maakonda ümbritseb vesi kolmest küljest?

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal on karude kaitseks loodud kaitseala?

1967 aastal  moodustati siin pruunkarude kaitseks loodusreservaat. 1981 aastal võeti kaitse alla Sirtsi soo. Täna tunneme seda ala Sirtsi looduskaitsealana, …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?

Külasta meie blogi.

Uuri edasi Alutaguse kohta

1/6