Kaevandatud alad

Aidu karjääri ökoloogia

Programmi käigus uuritakse ja võrreldakse erinevatel aegadel kaevandatud ning rekultiveeritud alade ökoloogiat. Sealjuures selgitatakse välja looduse taastumisprotsessid ja selleks kuluvat aega.

Sihtrühmad: põhikooli III aste ja gümnaasium

Eesmärgid. Programmis osaleja:

 • oskab teostada metsakoosluste võrdlevaid vaatlusi
 • teab, mis on rekultiveerimine, erinevaid rekultiveerimise viise ja milleks seda on vaja
 • oskab teostada vaatlusi ja mõõtmisi
 • mõistab looduse taastumisprotsesse kaevandatud aladel
 • oskab teostada veenäitude kogumisi ja kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid
 • planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid
 • mõistab seoseid inimese ja looduse vahel
 • suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Õpipädevused: loodusteaduste ja tehnoloogiate pädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus

Seos õppekavaga:
PK Loodusõpetus: Loodusvarad. Inimese mõju ökosüsteemidele.
PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed.
PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.
Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid.
Gümn Bioloogia: Ökoloogia. Looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikused seosed.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid: paikvaatlused, mõõtmised sensoritega, võrdlused, analüüs.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: karjääri maastik. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike. Kuna vaatluskohtade vahel liigutakse tellija transpordiga, tuleb transpordile arvestada täiendavalt ca 20 km.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm on kohandatav liikumispuudega õpilastele.

Märksõnad: maavarad, vesi, mets

Aeg: kevad, suvi, sügis
Kestus 5-6 h
Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat
Hind: 375.00 eurot/ 1 rühm
Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise kohad: Aidu karjäär

Keel: eesti, vene

Tegevuste käik
Programm koosneb 2st põhiosast:

 • Õppekäik Aidu karjääri uuemas osas. Teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi ca 10 aastat tagasi rekultiveeritud alal.
  • Rekultiveeritud metsa (okaspuu metsa ja lehtpuu metsa) vaatlusandmete kogumine (pinnase valgus, niiskus, pH, mulla elustik; metsa valgus, taimestik, elustik).
  • Tranšees oleva vee andmete kogumine (temperatuur, pH, läbipaistvus, sügavus, elustik).
 • Õppekäik jalgsi Aidu karjääri vanemas osas. Teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi ning lahendatakse ülesandeid ca 60 aastat tagasi rekultiveeritud alal.
  • Võrdlusandmete saamiseks kogutakse andmekogujatega samu andmeid, mida koguti karjääri uuemast osas.
 • Analüüsitakse saadud andmed, tehakse kokkuvõtted.

Õppematerjalid ja vahendid:

 • tööleht
 • LabQuest andmekogujad (3-5 tk)
 • termosensorid (3-5 tk)
 • pH sensorid (3-5 tk)
 • ioonmeeter (sulfaadi sisalduse mõõtmiseks)
 • vee hapniku sensor (3-5 tk)
 • vee elektri juhtivuse sensorid
 • vee sügavuse mõõtmise ketas
 • nööriga anum vee võtmiseks
 • mõõdulint
 • kühvel
 • mulla pH sensor
 • mulla termomeeter
 • mulla niiskuse andur
 • pinnase valguse andur
Toetame spordinädala traditsiooni
Alutaguse metsades on väga vaheldusrikas ja huvitav matkata?
Ida-Virumaal on Eesti kõige järvederohkem piirkond?
Ida-Virumaal Kauksi rannas liivad laulavad?
Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?
Kas Sa teadsid, et...
Toetame spordinädala traditsiooni

Alutaguse Matkaklubi treenerid on ikka ja alati vabas õhus liikumise poolt.Toila Gümnaasiumi õpilastele sai tehtud matkatarkuste kiirkursus. Meeskonnad …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Alutaguse metsades on väga vaheldusrikas ja huvitav matkata?

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal on Eesti kõige järvederohkem piirkond?

Ida-Virumaal Illuka vallas paikneb Kurtna järvestik, mis on unikaalne oma järvede rohkuse poolest. Siin 0n umbes 30 km2 42 looduslikku järve (tänaseks …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal Kauksi rannas liivad laulavad?

Kauksi rannas jalutades ja jalgu lohistades võib kuulda põnevat krudisevat heli, mida tekitab liiv.  Tule ja kuula! 🙂

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?

Tükike Muraka looduskaitsealast võeti kaitse alla juba 1938 aastal, kui loodi Ratva raba reservaat kalju kotkaste kaitseks. Aastatega on kaitstavat ala …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?

Külasta meie blogi.

Uuri edasi Alutaguse kohta

1/6