Mida tehakse karjääridega pärast?

Põlevkivi kaevandamise ülevaatlik programm

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi allmaa- ja karjääriviisilisest kaevandamisest ja tööstusalade rekultiveerimise 3 viisist.

Sihtrühm: põhikooli II aste, põhikooli III aste ja gümnaasium

Eesmärgid. Programmis osaleja:

 • teab kahte põlevkivi kaevandamisviisi
 • teab kolme karjääri rekultiveerimise viisi
 • omab ülevaadet põlevkivi kaevandamise erinevatest mõjudest keskkonnale
 • suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Õpipädevused: loodusteaduste ja tehnoloogiate pädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus.

Seos õppekavaga:
PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.
PK Geoloogia: Settekivimid.
Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.
Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid.
Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Meetodid: paikvaatlused, praktilised ülesanded, arutelud.

Aeg: kevad, suvi, sügis
Kestus: 3 h
Rühm kuni 20 õpilast + 2 õpetaja        Hind: 290.00 eur/ 1 rühm
Rühm kuni 32 õpilast + 2 õpetaja        Hind: 410.00 eur/ 1 rühm
Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise kohad: Eesti Kaevandusmuuseum, Aidu karjäär

Keel: eesti, vene

Tegevuste käik
Õppeprogramm koosneb 2st põhiosast:

 • Õppekäik allmaamuuseumis. Tutvutakse põlevkivi allmaakaevandamisega. Tutvutakse kaevandatavate põlevkivi kihtidega, kaevandusest vee kõrvaldusega, ventilatsioonisüsteemiga ja kaevandamistehnikatega: stoll, käsikamber, kombaini laava, läbindus.
 • Õppekäik Aidu karjääri. Tutvutakse põgusalt põlevkivi maapealse kaevandamisega ja karjäärialade 3 erineva rekultiveerimisviisiga: metsastamine, põllumaa, turism.
  • Esimesena tehakse tutvust karjääri metsastamisega. Uuritakse, milliseid puuliike ja miks on karjäärialale istutatud ja kuidas on ajas valikud muutunud.
  • Järgmisena vaadeldakse rekultiveeritud põllumaad. Uuritakse põllumaa omadusi.
  • Viimasena tehakse tutvust üha suuremat populaarsust saavutava rekultiveerimisviisiga – puhkemajandus. Selleks külastatakse Aidu veespordikeskuse kanalit ja uuritakse kanalites oleva vee omadusi.

NB! Õppekäigul Aidu karjääri tuleb arvestada transpordile täiendavalt  ca 22 km.

Vahendid:

 • näidismaterjalid: erinevad langatused, geoloogiliste kihtide läbilõige, Aidu küla
 • vee omaduste mõõtmisvahendid

Õppeprogramm viiakse läbi Alutaguse Matkaklubi ja Eesti Kaevandusmuuseumi koostöös.

Ida-Viru maakonda ümbritseb vesi kolmest küljest?
Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris võitis konkursil Ida-Viru Uus Seiklus tiitli PARIM PIIRKONNA SEIKLUSLUGU 2019
Alutaguse metsades on väga vaheldusrikas ja huvitav matkata?
Toetame spordinädala traditsiooni
Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?
Kas Sa teadsid, et...
Ida-Viru maakonda ümbritseb vesi kolmest küljest?

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris võitis konkursil Ida-Viru Uus Seiklus tiitli PARIM PIIRKONNA SEIKLUSLUGU 2019

Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris Kohtla-Järve ajalooliste töölisasunduste vahel tutvustab selle põneva tööstuslinna mitut palet. Matkale on oodatud …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Alutaguse metsades on väga vaheldusrikas ja huvitav matkata?

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Toetame spordinädala traditsiooni

Alutaguse Matkaklubi treenerid on ikka ja alati vabas õhus liikumise poolt.Toila Gümnaasiumi õpilastele sai tehtud matkatarkuste kiirkursus. Meeskonnad …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?

Tükike Muraka looduskaitsealast võeti kaitse alla juba 1938 aastal, kui loodi Ratva raba reservaat kalju kotkaste kaitseks. Aastatega on kaitstavat ala …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?

Külasta meie blogi.

Uuri edasi Alutaguse kohta

1/6