Kas ikka on "ühed kühmud kõik"?

Alutaguse sümbolid

Programmi raames tutvutakse vahetus keskkonnas erinevate pinnavormidega: sisemaised luited, rannaluited ja oosid. Kohalikud nimetavad neid kõiki kriivadeks. Need  huvitavad, rabast kerkivad pinnavormid on elupaigaks paljudele loomadele ja olid pikka aega elupaigaks ühele huvitavale kogukonnale nagu poluvernikud.

Sihtrühmad: põhikooli III aste ja gümnaasium

Eesmärgid. Programmis osaleja:

 • tunneb piirkonna peamisi pinnavorme – oos, mõhn, luide, soo
 • teab ja tunnetab pinnavormide ja elustiku seoseid
 • tajub, kuidas looduskeskkond on mõjutanud kohalike inimeste kultuuripärandit ja kuidas inimene on mõjutanud looduskeskkonda

Õpipädevused: loodusteaduste ja tehnoloogiate pädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, suhtluspädevus

Seos õppekavaga:
PK Loodusõpetus: Pinnamood ja pinnavormid.
PK Geograafia: Pinnamood.
PK Geoloogia: Setted.
Gümn Biolöoogia: Keskkonnakaitse.
Gümn Geograafia: Looduse komponentide vahelised seosed.

Meetodid: õppefilmi vaatamine, rääkivad seinad, käeline tegevus, paikvaatlused, võrdlused, analüüs.

Juhis õpetajale:
Õpikeskkonna eripärad: muusemi siseruum, looduskeskuse õppeklass ja maastik. Maastikul on enamjaolt metsamaastik, väikesed sooületused laudteel.
Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.
Liikumispuudega õpilastele sobib ainult osa programmist, õppekäik maastikul neile ei sobi.

Märksõnad: pinnavormid

Aeg: kevad, suvi, sügis
Kestus: 5 – 6 h
Rühma suurus: kuni 22 õpilast + 2 õpetajat
Hind: 340.00 eurot/ 1 rühm
Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise kohad: Iisaku Kihelkonna muuseum, Keskkonnaameti Iisaku Looduskeskus ja Agusalu Looduskaitseala (Alutaguse Rahvuspark)

Keel: eesti, vene

Tegevuste käik

 • Iisaku Looduskeskuse külastus. Õppefilmi ja ekspositsiooni kaudu tutvutakse piirkonna peamiste pinnavormide ja nende tekkelugudega. Keelelise õppekeskkonna soodustamiseks on ruumis nn „rääkivad seinad“.
 • Iisaku muuseumi õpituba – Elu kriivadel. Õpitoas saavad osalejad ülevaate, kes ja kuidas elasid Alutaguse piirkonnas.
 • Õppekäik Agusalu kriivadel ja rabas: saadud teadmiste kinnistamine vahetus keskkonnas. Matk toimub piki kriivasid (Eesti ainsad sisemaised luited, Peipsi järve rannaluited ja oosid), kus kahel pool on erinevat tüüpi metsad, mis vahelduvad madalsoo ja kõrgsooga. Õppekäigu alguspunkti liigutakse tellija transpordiga.
 • Kokkuvõte. Lapsed nimetavad, milliseid pinnavorme programmi jooksul nähti. Seejärel ütleb iga õpilane üksteise järel kordamata pinnavormi tekkelooga või elupaigaga seotud lause.

Õppematerjalid ja vahendid:

 • väljapanekud
 • õppefilm
 • erinevad pinnasematerjalid nagu liiv, kruus jm
 • näitlikud materjalid – skeemid, pildid, kaardid
Ida-Virumaal on karude kaitseks loodud kaitseala?
Toetame spordinädala traditsiooni
Ida-Viru maakonda ümbritseb vesi kolmest küljest?
Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris võitis konkursil Ida-Viru Uus Seiklus tiitli PARIM PIIRKONNA SEIKLUSLUGU 2019
Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?
Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal on karude kaitseks loodud kaitseala?

1967 aastal  moodustati siin pruunkarude kaitseks loodusreservaat. 1981 aastal võeti kaitse alla Sirtsi soo. Täna tunneme seda ala Sirtsi looduskaitsealana, …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Toetame spordinädala traditsiooni

Alutaguse Matkaklubi treenerid on ikka ja alati vabas õhus liikumise poolt.Toila Gümnaasiumi õpilastele sai tehtud matkatarkuste kiirkursus. Meeskonnad …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Viru maakonda ümbritseb vesi kolmest küljest?

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris võitis konkursil Ida-Viru Uus Seiklus tiitli PARIM PIIRKONNA SEIKLUSLUGU 2019

Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris Kohtla-Järve ajalooliste töölisasunduste vahel tutvustab selle põneva tööstuslinna mitut palet. Matkale on oodatud …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?

Tükike Muraka looduskaitsealast võeti kaitse alla juba 1938 aastal, kui loodi Ratva raba reservaat kalju kotkaste kaitseks. Aastatega on kaitstavat ala …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?

Külasta meie blogi.

Uuri edasi Alutaguse kohta

1/6