Alustab uus Loodushommikute sari

  • 24.07.21
  • leho lahtvee

Alutaguse Matkaklubi hakkab järgmise kahe aasta jooksul korraldama Ida-Virumaa erinevates paikades loodushommikuid ja -õhtuid. Põhiliselt on üritused suunatud kohalikele Ida-Virumaa elanikele, kuid loomulikult on osalema oodatud ka külalised kaugemalt. Enamik vahetus keskkonnas toimuvad üritused on sobilikud lastega peredele, kus noorematel tekib teemadest parem arusaam.
Pisikeste jõukohaste matkakestega üritused toimuvad igakuiselt maakonna erinevates looduskaunites kohtades. Retked viivad erinevatele küngastele ja rabadele, mere, jõgede ja järvede äärde, samuti metsadessse ning isegi linnaparki. Tutvutakse liikidega, loodusnähtustega ja vaadeldakse inimtegevuse mõju.
Huvitavaid matku on tulemas üles 20ne ning esimene saab alguse 25 juulil 2021 Kurtna järvistus. Augusti loodushommik tuleb Toilas Igor Severjanin radadel 21. augustil. Info ürituste kohta hakkab ilmuma aegsasti Alutaguse Matkaklubi kodulehel ja Facebooki lehel ning kohalikus ajakirjanduses.

Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK).