Tootearenduse ja turundusega anname hoogu AMK tegevusele (2018-2019)

2018.aasta sügisel käivitus Alutaguse Matkaklubis KÜSK toetusel projekt, mille raames keskendutakse kahele tegevussuunale:
1. Tootearendus
2. Turundus

Mõlemas tegevussuunas on valitud kolm põhitegevust.
Tootearenduses:
* Töötatakse välja kohapõhised matkapaketid maakonna turismikeskustele.
* Töötatakse välja loodusvaatlus- ja korilusretked.
* Töötatakse välja matkaalased koolituskavad.

Turunduses:
* Turundusstrateegia väljatöötamine.
* Sisuturundus artiklid, ühinemine turundusportaalidega ja fotopanga loomine.
* Viasuaali ja maine loomine vastavate vahenditega.

Projekti eesmärk.
Konkurentsivõimelise hinnaga kvaliteetsed, atraktiivse matkapaketid (sh loodusvaatlusmatkad, korilusmatkad) ja matkaalased koolitused ning nende läbimõeldud turundamine on aluseks matkaklubi võimekale majandustegevusele ehk omatulu teenimisele. See omakorda tagab organisatsiooni finantsstabiilsuse ja loob aluse edukale missiooni tätmisele – ehk läbi ressursside (omatulu) suunamise põhikirjaliste eesmärkide täitmisele – tagada järjepidev matkaspordi ja looduses liikumise areng maakonnas.
Organisatsioon ei sõltu enam nii palju fondidest ja annetustest ning üha rohkematel lastel, noortel ja ka täiskasvanutel tekib võimalus tegeleda aktiivse matkaspordiga,  mis aitab kaasa nende kehalisele, vaimsele ja sotsiaalsele hakkamasaamisele.

Projekt teostatakse ajavahemikul: 01.09.2018 – 30.10.2019
Projekti toetuse summa on 11 874,26 eurot, omaosalus on 1257.72
Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Ida-Viru maakonda ümbritseb vesi kolmest küljest?
Ida-Virumaal on Eesti kõige järvederohkem piirkond?
Ida-Virumaal on karude kaitseks loodud kaitseala?
Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?
Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris võitis konkursil Ida-Viru Uus Seiklus  tiitli PARIM PIIRKONNA SEIKLUSLUGU 2019
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?
Kas Sa teadsid, et...
Ida-Viru maakonda ümbritseb vesi kolmest küljest?

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal on Eesti kõige järvederohkem piirkond?

Ida-Virumaal Illuka vallas paikneb Kurtna järvestik, mis on unikaalne oma järvede rohkuse poolest. Siin 0n umbes 30 km2 42 looduslikku järve (tänaseks …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal on karude kaitseks loodud kaitseala?

1967 aastal  moodustati siin pruunkarude kaitseks loodusreservaat. 1981 aastal võeti kaitse alla Sirtsi soo. Täna tunneme seda ala Sirtsi looduskaitsealana, …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?

Tükike Muraka looduskaitsealast võeti kaitse alla juba 1938 aastal, kui loodi Ratva raba reservaat kalju kotkaste kaitseks. Aastatega on kaitstavat ala …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris võitis konkursil Ida-Viru Uus Seiklus tiitli PARIM PIIRKONNA SEIKLUSLUGU 2019

Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris Kohtla-Järve ajalooliste töölisasunduste vahel tutvustab selle põneva tööstuslinna mitut palet. Matkale on oodatud …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?

Külasta meie blogi.

Uuri edasi Alutaguse kohta

1/6