Tootearenduse ja turundusega anname hoogu AMK tegevusele (2018-2019)

2018.aasta sügisel käivitus Alutaguse Matkaklubis KÜSK toetusel projekt, mille raames keskenduti kahele tegevussuunale: tootearendus ja turundus.
Mõlemas tegevussuunas oli valitud kolm põhitegevust.

Tootearenduses:
* Töötati välja kohapõhised matkapaketid maakonna 5-le turismikeskusele.
* Töötati välja 9 loodusvaatlus- ja korilusretke. Lisaks sihtrühmapõhiseid pakette (näiteks retk ülekaalulistele)
* Töötati välja matkaalased koolituskavad.

Turunduses:
* Töötati välja turundusstrateegia.
* Anti välja 5 sisuturundusartiklit delfis ja National Geographic’s, väljatöötatud paketid sisestati turismiportaalidesse, loodi 105-st fotost koosnev fotopank.
* Viasuaali ja maine loomiseks soetati AMK logoga surfilipud, banner ja vormijoped.

Projekti eesmärk.
Konkurentsivõimelise hinnaga kvaliteetsed, atraktiivse matkapaketid (sh loodusvaatlusmatkad, korilusmatkad) ja matkaalased koolitused ning nende läbimõeldud turundamine on aluseks matkaklubi võimekale majandustegevusele ehk omatulu teenimisele. See omakorda tagab organisatsiooni finantsstabiilsuse ja loob aluse edukale missiooni täitmisele – ehk läbi ressursside (omatulu) suunamise põhikirjaliste eesmärkide täitmisele – tagada järjepidev matkaspordi ja looduses liikumise areng maakonnas.
Organisatsioon ei sõltu enam nii palju fondidest ja annetustest ning üha rohkematel lastel, noortel ja ka täiskasvanutel tekib võimalus tegeleda aktiivse matkaspordiga, mis aitab kaasa nende kehalisele, vaimsele ja sotsiaalsele hakkamasaamisele.

Projekt teostati ajavahemikus: 01.09.2018 – 30.10.2019
Projekti toetuse summa on 11 874,25 eurot, omaosalus on 1761.23
Projekti rahastas siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Toetame spordinädala traditsiooni
Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?
Ida-Virumaal harrastatakse sõitmist autodega, millel on ainult rool ja pidur.
Ida-Virumaal on karude kaitseks loodud kaitseala?
Ida-Virumaal Kauksi rannas liivad laulavad?
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?
Kas Sa teadsid, et...
Toetame spordinädala traditsiooni

Alutaguse Matkaklubi treenerid on ikka ja alati vabas õhus liikumise poolt.Toila Gümnaasiumi õpilastele sai tehtud matkatarkuste kiirkursus. Meeskonnad …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?

Tükike Muraka looduskaitsealast võeti kaitse alla juba 1938 aastal, kui loodi Ratva raba reservaat kalju kotkaste kaitseks. Aastatega on kaitstavat ala …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal harrastatakse sõitmist autodega, millel on ainult rool ja pidur.

Ida-Virumaa on tuntud oma põlevkivi kaevandamise poolest. 1922 aastal algas Kiviõli mäe “ehitamine”. Mäele ladustati peamiselt polkoksi ja põlevkivituhka.

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal on karude kaitseks loodud kaitseala?

1967 aastal  moodustati siin pruunkarude kaitseks loodusreservaat. 1981 aastal võeti kaitse alla Sirtsi soo. Täna tunneme seda ala Sirtsi looduskaitsealana, …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal Kauksi rannas liivad laulavad?

Kauksi rannas jalutades ja jalgu lohistades võib kuulda põnevat krudisevat heli, mida tekitab liiv.  Tule ja kuula! 🙂

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?

Külasta meie blogi.

Uuri edasi Alutaguse kohta

1/6