Keskkonnahariduse- ja keeleõppe

Lõimitud keskkonnahariduse- ja keeleõppeprogrammid on loodusainete ning keele samaaegne omandamine vahetus keskkonnas. Lõimitud keskkonnahariduse- ja keeleõppeprogramm on kohandatud muukeelsete laste vajadustele, mis aitab neil paremini mõista loodusainete sisu ja seost tegeliku keskkonnaga. Selleks vähendati olemasolevate keskkonnaharidusprogrammide mahtu ja kohandati tegevusi, et jõuks kasutada LAK-õppe ja keelekümbluse häid tavasid ja võtteid.

LAK-õppe ja keelekümbluse rakendamise head tavad ning võtted eesti keele kui sihtkeele omandamisel keskkonnaharidusprogrammides:
* Üks inimene üks keel.
* Rääkivad seinad – temaatilised sõnasedelid, pildid, plakatid, reeglid, kirjeldused jne on süsteemselt esitatud.
* Rääkiv looduskeskkond – temaatilised sõnasedelid, täiendavad pildid, reeglid, kirjeldused objektidel.
* Autentsed tekstid, esemed ja materjalid.
* Uue õpitava sõnavara kordused erinevates kontekstides ja lausemallides.
* Keeruka teksti esitamine osadena.
* Teemakohane, jõu- ja ajakohane sõnavara, mis seob uue varem omandatuga.
* Selge kõne ja artikulatsioon.
* Rahulik kõnetempo.
* Kõikidele rääkimise võimaluse tagamine. Ajurünnak, arutelu, diskussioon, debatt, dialoog jne. Õpilane räägib rohkem kui õpetaja.
* Õpetaja parafraseerib vajadusel õpilast.

Järgnevalt esitatud keskkonnhariduse- ja keelekümblusprogrammid on välja töötatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel, projekti „Keskkonnaharidusprogrammide efektiivsuse tõstmine“ raames.

Projektis osalesid: Alutaguse Matkaklubi, Rakendusökoloogia Keskus, MTÜ Avatud ja Hoitud Loodus, RMK Kauksi Looduskeskus ja Avinurme Elulaadikeskus.

Ida-Virumaal on ka uhked „Fjordid“?
Ida-Virumaal tegutsevad „nõiakaevud“?
Ida-Virumaal on Eesti kõige järvederohkem piirkond?
Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?
Ida-Virumaal harrastatakse sõitmist autodega, millel on ainult rool ja pidur.
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?
Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal on ka uhked „Fjordid“?

Ida-Virumaa “fjordid” asuvad Lüganuse vallas Aidu külas endises Aidu karjääris. Aidukarjäär alustas tööd 1974 pealmaakaevandusena. Kaevandus suleti …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal tegutsevad „nõiakaevud“?

Ida-Virumaal Kose külas tegutseb lausa kolm pulbitsevat kaevu. Kaevud puuriti sinna selleks, et suletud Ahtme kaevandus ei uputaks piirkonna metsasid …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal on Eesti kõige järvederohkem piirkond?

Ida-Virumaal Illuka vallas paikneb Kurtna järvestik, mis on unikaalne oma järvede rohkuse poolest. Siin 0n umbes 30 km2 42 looduslikku järve (tänaseks …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal rajati Eesti esimene sookaitseala?

Tükike Muraka looduskaitsealast võeti kaitse alla juba 1938 aastal, kui loodi Ratva raba reservaat kalju kotkaste kaitseks. Aastatega on kaitstavat ala …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal harrastatakse sõitmist autodega, millel on ainult rool ja pidur.

Ida-Virumaa on tuntud oma põlevkivi kaevandamise poolest. 1922 aastal algas Kiviõli mäe “ehitamine”. Mäele ladustati peamiselt polkoksi ja põlevkivituhka.

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?

Külasta meie blogi.

Uuri edasi Alutaguse kohta

1/6