Keskkonnahariduse- ja keeleõppe

Lõimitud keskkonnahariduse- ja keeleõppeprogrammid on loodusainete ning keele samaaegne omandamine vahetus keskkonnas. Lõimitud keskkonnahariduse- ja keeleõppeprogramm on kohandatud muukeelsete laste vajadustele, mis aitab neil paremini mõista loodusainete sisu ja seost tegeliku keskkonnaga. Selleks vähendati olemasolevate keskkonnaharidusprogrammide mahtu ja kohandati tegevusi, et jõuks kasutada LAK-õppe ja keelekümbluse häid tavasid ja võtteid.

LAK-õppe ja keelekümbluse rakendamise head tavad ning võtted eesti keele kui sihtkeele omandamisel keskkonnaharidusprogrammides:
* Üks inimene üks keel.
* Rääkivad seinad – temaatilised sõnasedelid, pildid, plakatid, reeglid, kirjeldused jne on süsteemselt esitatud.
* Rääkiv looduskeskkond – temaatilised sõnasedelid, täiendavad pildid, reeglid, kirjeldused objektidel.
* Autentsed tekstid, esemed ja materjalid.
* Uue õpitava sõnavara kordused erinevates kontekstides ja lausemallides.
* Keeruka teksti esitamine osadena.
* Teemakohane, jõu- ja ajakohane sõnavara, mis seob uue varem omandatuga.
* Selge kõne ja artikulatsioon.
* Rahulik kõnetempo.
* Kõikidele rääkimise võimaluse tagamine. Ajurünnak, arutelu, diskussioon, debatt, dialoog jne. Õpilane räägib rohkem kui õpetaja.
* Õpetaja parafraseerib vajadusel õpilast.

Järgnevalt esitatud keskkonnhariduse- ja keelekümblusprogrammid on välja töötatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel, projekti „Keskkonnaharidusprogrammide efektiivsuse tõstmine“ raames.

Projektis osalesid: Alutaguse Matkaklubi, Rakendusökoloogia Keskus, MTÜ Avatud ja Hoitud Loodus, RMK Kauksi Looduskeskus ja Avinurme Elulaadikeskus.

Ida-Virumaal on ka uhked „Fjordid“?
Ida-Virumaal on Eesti kõige järvederohkem piirkond?
Ida-Virumaal tegutsevad „nõiakaevud“?
Ida-Viru on Seiklusmaa!
Ida-Virumaal Kauksi rannas liivad laulavad?
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?
Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal on ka uhked „Fjordid“?

Ida-Virumaa “fjordid” asuvad Lüganuse vallas Aidu külas endises Aidu karjääris. Aidukarjäär alustas tööd 1974 pealmaakaevandusena. Kaevandus suleti …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal on Eesti kõige järvederohkem piirkond?

Ida-Virumaal Illuka vallas paikneb Kurtna järvestik, mis on unikaalne oma järvede rohkuse poolest. Siin 0n umbes 30 km2 42 looduslikku järve (tänaseks …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal tegutsevad „nõiakaevud“?

Ida-Virumaal Kose külas tegutseb lausa kolm pulbitsevat kaevu. Kaevud puuriti sinna selleks, et suletud Ahtme kaevandus ei uputaks piirkonna metsasid …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Viru on Seiklusmaa!

Seiklusmaa on paik kus on Eesti kõige ägedamad seiklused, näiteks maa all (Kaevandusmuuseum), mäe otsas (Kiviõli Seikluskeskus), vee peal (Aidu veemaa), …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal Kauksi rannas liivad laulavad?

Kauksi rannas jalutades ja jalgu lohistades võib kuulda põnevat krudisevat heli, mida tekitab liiv.  Tule ja kuula! 🙂

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?

Külasta meie blogi.

Uuri edasi Alutaguse kohta

1/6